Okr Programma Practitioner
Okr Programma Practitioner crop
Performance

OKR Practitioner

Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om sterke Objectives and Key Results te formuleren. Met deze training wordt het een stuk makkelijker om ze helder te definiëren, te implementeren en op elkaar af te stemmen.

De OKR-methode is geen ingewikkeld framework en ook zijn de basisprincipes niet heel lastig te begrijpen. De essentie is vrij makkelijk. OKRs splitst ambitieuze doelen op in duidelijke, handelbare en meetbare tussenresultaten en zorgt zo voor een betere betrokkenheid van de medewerkers bij het bedrijf. Het blijkt vaak een behoorlijke uitdaging te zijn om sterke Objectives and Key Results te formuleren. Met deze training leer je hoe je ze beter en sterker maakt. Ook leer je om OKRs inspirerend en met een heldere uitkomst te definiëren. Er wordt ruim aandacht besteed aan het meetbaar maken van OKRs, het intern afstemmen en het inrichten van een OKR-cadans.

Okr Programma Practitionar

Waarom deze training?

Als je jezelf als C-OKRP® certificeert, leer je de achterliggende concepten van het gebruik van OKR begrijpen, wat je zal helpen om OKRs op een effectievere manier te definiëren. De OKR-methode integreert uitstekend met agile principes en frameworks. Ook in de meer project georiënteerde organisaties, dragen OKRs sterk bij aan waardecreatie, focus en prioriteitsbepaling op basis van strategie en hoger liggende doelen. Na het halen van je examen, ben je in staat om de doelen en strategieën veel duidelijker en helderder definiëren, af te stemmen en te communiceren binnen je organisatie en teams.

Books Okr Books Practitioner

Wat komt aan bod?

 • Ontdek hoe je krachtige OKRs formuleert.
 • Leer hoe je OKRs effectief toepast in diverse teams, afdelingen en industrieën.
 • Zorg voor afstemming van Objectives en Key Results binnen de organisatie.
 • Leer hoe je resultaten en doelstellingen meet en opvolgt.
 • Zorg voor aansluiting van teamdoelen op organisatiestrategieën met behulp van OKRs.
 • Betrekken van anderen bij het toepassen van OKRs.
 • Leer de belangrijkste bijeenkomsten te faciliteren, zoals check-ins en feedbacksessies.
 • De OKR-cyclus, integratie in bestaande overlegstructuur, of realisatie van een nieuwe OKR-cadans.
Owl Practitionar

Wat kun je na deze training?

 • Succesvol toepassen van OKRs in een organisatie of team.
 • Ondersteunen van organisaties bij het vertalen van strategie naar concrete doelstellingen.
 • Formuleren en opstellen van doelstellingen die in lijn zijn met de strategie, visie en missie van het bedrijf.
 • Creëren van een gedragen strategische koers binnen de hele organisatie.
 • Begeleiding van teams bij doelgerichte gesprekken om eigen OKRs te ontwikkelen en af te stemmen.
 • Het instellen van een doeltreffende routine om de OKR-cyclus effectief in te richten en te verbeteren.
 • Inrichting of integreren van OKR-verbetersessies en tussentijdse bijsturing.
 • Faciliteren van effectieve OKR-waardegesprekken.
 • Het ondersteunen van teams richting resultaatgericht presteren.
Performance Team rechts

Voor wie is dit?

Deze training is geschikt voor iedereen die OKRs al kent en de definitie en toepassing naar een hoger niveau wilt tillen, streeft naar meer productiviteit in een omgeving waar afstemming en doelgericht werken belangrijk zijn en de volgende stap wil zetten in het efficiënter plannen, monitoren van voortgang en evalueren van resultaten en gedrag. Wij geven voornamelijk training aan Scrum Masters, Product Owners, Agile coaches, Teamleiders, Release train engineers, Projectmanagers, HR-medewerkers, Management en Directie.

Rocket tip

Informatie over trainingsdata

We vinden persoonlijk contact belangrijk en nemen daarom graag contact met jou op, zodat we gezamenlijk kunnen bepalen welke OKR trainingsvorm het beste bij jou aansluit om jou als OKR Practitioner te certificeren.