Privacy Hero
Privacy Hero crop

Privacy Policy

Bedrijf

Bedrijf

th[is] is een bedrijf gevestigd in Utrecht, Reactorweg 47, 3542 AD.

Hoe th[is] voldoet aan de AVG

Hoe th[is] voldoet aan de AVG

Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is van groot belang voor th[is]. Persoonsgegevens" betekent alle informatie betreffende de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, e-mails en postadressen. Alle persoonsgegevens over jou die door th[is] worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven. Bovendien vind je op deze pagina informatie over wat je kunt doen als je bezwaar wilt maken tegen de verzameling en opslag van jouw gegevens.

Persoonsgegevens die we verwerven

Persoonsgegevens die we verwerven

th[is] zal, nadat een overeenkomst is gesloten, gegevens over jouw persoonlijke en/of zakelijke gegevens vastleggen die zijn verzameld via het gebruik van onze diensten en/of via de informatie die je ons verstrekt. We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn om onze diensten op de juiste manier uit te voeren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

Client, leverancier of andere relatie

Client, leverancier of andere relatie

Om je een nog betere gebruikerservaring te bieden en beter in ons aanbod op je af te stemmen, gebruiken we je gegevens als je daar toestemming voor geeft. Als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, sociale media of telefoon, kunnen we vragen om je contactgegevens. We doen dit zodat we je later kunnen benaderen met aanvullende informatie over je oorspronkelijke verzoek. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die je verzoek behandelen.

De persoonsgegevens worden verwerkt in verband met de volgende doeleinden:

We gebruiken verschillende IT-hulpmiddelen, zoals e-mail, om met elkaar en met jou te communiceren. We bewaren een geschiedenis hiervan zolang dit relevant is voor follow-up, verantwoording en beveiliging. Om onze IT-systemen te laten werken en te beschermen, verwerken we onder andere IP-adressen en gebruikersgegevens. We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk vereist is en zorgen ervoor dat je gegevens worden vernietigd nadat de wettelijke termijn is verstreken.

Bij het afhandelen van vorderingen is het noodzakelijk om de relevante persoonsgegevens te gebruiken en op te slaan zolang dit relevant is. Voor de uitvoering van interne controles, zoals audits, verwerken we relevante gegevens van klanten, medewerkers en kandidaten. Om onze diensten te factureren en verantwoorden, verwerken we relevante gegevens. Voor onze financiële administratie en voor het controleren en goedkeuren van facturen slaan we relevante gegevens op. We kunnen persoonsgegevens gebruiken voor juridische doeleinden. Om te meten hoe klanten onze diensten ervaren en gebruiken, voeren we enquêtes uit. Met behulp van analyses en rapporten verbeteren we voortdurend onze diensten. We rapporteren dit aan klanten. We vermijden zoveel mogelijk het gebruik van persoonsgegevens, soms zijn we gedwongen een beperkte hoeveelheid gegevens te gebruiken. Waar mogelijk combineren we gegevens en anonimiseren we deze.

Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens omdat:

Uitwisseling van persoonsgegevens

Uitwisseling van persoonsgegevens

th[is] gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor haar eigen bedrijfsactiviteiten. Voor zover er geen uitdrukkelijke toestemming of wettelijke verplichting is, is de uitwisseling van informatie uitsluitend gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst. We delen geen gegevens met derden.

Als een andere partij of instantie persoonsgegevens voor ons verwerkt, wordt er een verwerkingsovereenkomst met deze partij gesloten. Hierin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken, en hoe ze ermee moeten omgaan.

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens

Als onderdeel van onze werkwijze en om te voldoen aan de AVG / GDPR, houden we een overzicht bij van onze persoonsgegevensverwerkingsmiddelen en de bijbehorende organisaties. Bij de selectie van leveranciers van deze producten houden we rekening met ons eigen beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Op zoek naar een baan bij het bedrijf

Op zoek naar een baan bij het bedrijf

Zodra je je gegevens achterlaat via een vacaturebeschrijving, je registreert bij een vestiging of externe hulp gebruikt om via een andere weg een baan te vinden, verwerken we de volgende gegevens:

Jouw privacyrechten

Jouw privacyrechten

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de belangrijkste rechten voor betrokkenen bij wet vastgelegd. Elke betrokken partij heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te wissen, te vergeten, te beperken, over te dragen en bezwaar te maken.

Als de verwerking van jouw gegevens is gebaseerd op toestemming, kun je deze te allen tijde intrekken. Je kunt dit doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier of via info@thisissupport.nl. Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord van onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Jouw privacyrechten

Jouw privacyrechten

Elke betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de betrokkenen van mening zijn dat th[is] niet voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kunt ook een klacht of incident melden bij th[is], dat kun je doen via het volgende e-mailadres: info@tisgroup.nl. We hopen dat het niet zover komt en zullen altijd proberen aan onze verplichtingen te voldoen voordat het zover is. In geval van een (potentiële) datalek zal onze FG (Functionaris voor Gegevensbescherming) contact opnemen met de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en de betrokkenen.

Over ons privacybeleid

Over ons privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer of andere persoonlijke gegevens van jou verwerken, of wanneer we dat moeten doen op basis van privacywetten en -regels. We raden je aan regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Je kunt altijd eerdere versies van de privacyverklaring opvragen.

Deze versie is gemaakt in april 2021.

Als je contact met ons wilt opnemen, stuur dan je e-mail naar info@tisgroup.nl.